СТАЛО СТАЛО
Рубрика новостей
Чи існує українська специфіка сталого розвитку?

Iдеї сталого розвитку формують новій для Украині бізнес

Євген Хлобистов

Євген Хлобистов, член журі конкурсу СТАЛО, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку институту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України:

"Мені цікаво бути експертом у проекті щодо сталого підприємництва. Ми багато років, як науковці, займалися цією проблематикою і тепер маємо можливість проаналізувати, як розвиваються сталі проекти малого і середнього бізнесу в Україні.

МСБ — це основа економіки, і можна стверджувати, що це опора економічного зростання за кризових явищ у нашому суспільстві та викликів нашій державності та громадянській єдності. Підприємницькі ініціативи, проекти та програми, що будуть оцінюватися під час проведення конкурсу СТАЛО, передбачають поєднання економічної ефективності, соціальної відповідальності та екологічної безпеки.

Нині для бізнесу сталість є основою його успіху та процвітання у найближчому майбутньому. Ми стоїмо на порозі кардинальних змін в економіці, коли соціально відповідальні та екологічно безпечні проекти будуть економічно ефективними, тобто сталість — це запорука успіху. І ми (суспільство, громадськість, міжнародні організації) маємо підтримувати такі проекти, бо вони формують конкурентоспроможне середовище у нашій державі.

Чи існує українська специфіка сталого розвитку МСБ

Чи існує українська специфіка сталого розвитку підприємництва, бізнес-проектів, чогось того, про що можна говорити як про феномен територіально локалізованої реальності?

По-перше, ми говоримо, що є спільність підходів і поглядів, єдине розуміння зі світовою спільнотою та аналогічними прикладами бізнесу в інших країнах щодо сталості розвитку, відповідальності за долю прийдешніх поколінь. Але нічого особливого ми не пропонуємо і не очікуємо, тобто вигадувати велосипед не збираємося.

По-друге, існує певна особливість українського досвіду, української практики реалізації сталих бізнес-проектів. Вона полягає у малому досвіді таких проектів, неможливості сьогодні запропонувати дієву підтримку з боку держави або бізнес-середовища реалізації сталих відповідальних ініціатив.

Очікування від конкурсу

 І ми намагаємося формувати суспільну підтримку такого руху, таких проектів, тобто підтримку, спрямовану на позитивний імідж компаній, позитивний імідж керівників таких проектів. І тим, сподіваємося, ми допоможемо їм у просуванні товару чи послуги на ринок. Просування в даному випадку — не частина маркетингової політики, а скоріше данина сталому розвитку з боку свідомої частини українського суспільства, громадськості, намагання пришвидшити формування сприятливого середовища для реалізації малих та середніх бізнес-ініціатив, відповідальних за наше спільне майбутнє. 

Очікування від конкурсу концентруються навколо виявлення таких проектів, аналізу їхньої успішності, широкого інформування про їхню реалізацію та надання підтримки для подальшого розвитку.

А головне — це запровадження ідеї сталого розвитку серед МСБ не лише обраних нами проектів, а й для успіху суспільства загалом, для формування нового для України сталого бізнесу. Такий сталий бізнес має розраховувати на підтримку експертів, міжнародних інституцій, держави та громадськості".