СТАЛО СТАЛО
Рубрика новостей
Україна посідає 81-е місце у Доповіді про людський розвиток-2015

Україна посідає 81-е місце серед 188 країн, зазначено у Доповіді про людський розвиток за 2015 рік

У Доповіді про людський розвиток Програми розвитку ООН за 2015 рік «Робота задля людського розвитку» вивчаються зв'язки, як позитивні, так і негативні, між роботою та людським розвитком у світі, що швидко змінюється. Стрімка глобалізація, технологічна революція, демографічні трансформації та численні інші фактори створюють нові можливості, але при цьому також спричиняють ризики. У доповіді досліджується процес нерівного розподілу переваг цього нового світу праці, внаслідок чого з’являються переможці та ті, хто програли.

У доповіді обґрунтовується потреба у введенні більш широкого поняття «робота», яке виходить за рамки поняття «робочі місця» і дозволяє протидіяти як стійким викликам, таким як людські злидні, нерівність, несталість та гендерний дисбаланс у оплачуваній та неоплачуваній роботі, так і новим викликам, серед яких найбільш значними є ліквідація робочих місць, дефіцит кваліфікованих кадрів, зміна клімату тощо. У доповіді надано рекомендації щодо напрямів активізації прогресу людства через заохочення прав працівників і розширення доступу до соціального захисту.

Значення Індексу людського розвитку (ІЛР) України за 2014 рік дорівнює 0,747 – цей показник належить до категорії високого рівня людського розвитку – що ставить країну на 81 позицію з 188 країн і територій. За період з 1990 до 2014 року значення ІЛР України зросло з 0,705 до 0,747, або на 6,0 відсотка, тобто у середньому приблизно на 0,24 відсотка за рік.

У ДЛР 2014 року представлено Індекс гендерного розвитку (ІГР), який оснований на Індексі людського розвитку з розбивкою за статтю, що визначається як відношення ІЛР жінок до ІЛР чоловіків. ІГР вимірює гендерну нерівність у досягненнях за трьома основними вимірами людського розвитку – здоров’я (вимірюється як очікувана тривалість життя при народженні жінок та чоловіків), освіта (вимірюється як очікувана тривалість навчання дівчат і хлопців та середня тривалість навчання жінок і чоловіків віком від 25 років) та розпорядження економічними ресурсами (вимірюється як ВНД на душу населення для жінок та чоловіків).

ІГР розрахований для 161 країни. У 2014 році для України значення ІЛР для жінок дорівнює 0,747, тоді як для чоловіків – 0,745, тобто значення ІГР становить 1,003. Для порівняння: значення ІГР для Казахстану і Російської Федерації становлять відповідно 1,002 та 1,019.

У ДЛР за 2010 рік було введено Індекс гендерної нерівності (ІГН), який відображає гендерну нерівність за трьома вимірами – у сфері репродуктивного здоров'я, розширення можливостей та економічної активності.

ІГН України у 2014 році становить 0,286, що ставить країну на 57 місце серед 155 країн. В Україні жінки мають 11,8 відсотка місць у парламенті, 91,7 відсотка дорослих жінок мають як мінімум середню освіту (95,9 відсотка чоловіків). На 100 тис. народжених живими 23 жінки помирають від причин, пов’язаних із вагітністю; рівень народжуваності серед жінок віком 15-19 становить 25,7 народжених на 1000 жінок. Частка участі жінок на ринку праці становить 53,2 відсотки, тоді як аналогічний показник у чоловіків – 66,9 відсотка.  Для порівняння: Казахстан та Російська Федерація за цим індексом посідають відповідно 52 та 54 позиції.

У ДЛР за 2010 рік було введено Індекс багатовимірної бідності (ІББ), який визначає багатовимірні депривації  в одних і тих самих домогосподарствах щодо освіти, здоров'я та рівня життя. Виміри освіти та здоров'я побудовані на двох показниках кожний, а вимір рівня життя – на шести показниках.

Найбільш актуальними загальнодоступними даними для оцінки ІББ в Україні є дані обстеження 2012 року. В Україні 0,4 відсотка населення (0,162 тис.) живе у багатовимірній бідності. Ступінь (інтенсивність) депривацій в Україні, яка є середнім відсотком депривацій, що зазнають люди, які живуть у багатовимірній бідності, становить 34,5 відсотка. Значення ІББ, що є часткою багатовимірно бідного населення, скоригованою з урахуванням інтенсивності депривацій, становить 0,001. ІББ Казахстану становить 0,004.

Доповідь про людський розвиток є редакційно незалежною публікацією Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Безкоштовно завантажити

Доповідь про людський розвиток за 2015 рік