СТАЛО СТАЛО
Рубрика новостей
Чому Програма розвитку ООН підтримує ідею проекту «СТАЛО»

Малі і середні підприємства можуть зіграти вирішальну роль для сталого розвитку

На презентації проекту СТАЛО в Українському кризовому медіацентрі

На презентації проекту СТАЛО в Українському кризовому медіацентрі: Олена Овчинникова (ПРООН), Олена Гладських, керівник проекту СТАЛО, Євген Хлобистов (Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України), Ірина Рубіс (Ekonomika Communication Hub), Євген Зеленко (ПРООН), Ірина Новак (інституту демографії та соціальних досліджень НАН України)

Цілі сталого розвитку — цей новий порядок денний

Світ стоїть на порозі завершення епохи Цілей розвитку тисячоліття, оголошених 2000 року, та відкриття нової сторінки — Цілей сталого розвитку, що будуть прийняті на Генеральній Асамблеї ООН у вересні цього року. Цілі розвитку тисячоліття за 15 років їх реалізації в усьому світі дозволили скоротити абсолютну бідність наполовину. Так само наполовину скоротилася кількість людей, що не мають доступу до чистої питної води. Дев'ять з десяти дітей у світі мають доступ до початкової освіти, значно зменшилася дитяча смертність. Загалом прогрес у досягненні ЦРТ у галузі охорони здоров'я є значним і перевищує попередньо прогнозовані тенденції.

Цілі сталого розвитку — цей новий порядок денний для розвитку після 2015 року — є значно амбітнішими і складнішими і покликані збалансувати прогрес у трьох основних аспектах: економічному, соціальному та екологічному.

Реалізація нових Цілей сталого розвитку потребує спільних зусиль з боку урядів, громадянського суспільства, науковців, приватного сектора, засобів масової інформації та всіх інших національних і міжнародних організацій. Вони будуть стосуватися країн з низьким, середнім і високим рівнем розвитку і вимагатимуть дій на глобальному, регіональному, національному та місцевому рівнях. 

Паралельно із глобальними процесами визначення Цілей сталого розвитку Програма розвитку ООН в Україні у рамках проекту ПРООН-ГЕФ «Інтеграція положень конвенцій Ріо у національну політику України» надає підтримку Україні на шляху до переходу до сталого розвитку, в тому числі і шляхом пошуку реально працюючих рішень у різних секторах економіки, які відповідають принципам сталого розвитку.

Сталий розвиток — це розвиток, що дозволяє забезпечити потреби нинішнього покоління, не завдаючи шкоди майбутнім поколінням у задоволенні їхніх потреб (Всесвітня комісія ООН з навколишнього середовища і розвитку (WCED) — доповідь Брутланд 1987 р. «Наше спільне майбутнє»).

Тобто це такий розвиток, який сприяє економічному зростанню із забезпеченням соціальної рівності та інклюзивності населення і екологічної безпеки. Іншими словами, сталий (або збалансований) розвиток пропонує бачення прогресу, яке об'єднує сьогоднішні та довгострокові цілі, локальні та глобальні заходи і вважає соціальні, економічні та екологічні проблеми невід'ємними та взаємозалежними складовими людського прогресу.

Мета -  відшукати рішення, які сприяють сталому розвитку країни вже сьогодні

Наприкінці 2014 року ПРООН оголосила конкурс заявок з метою відшукати українські інноваційні рішення (для малого і середнього бізнесу, громад та окремих осіб), орієнтовані на підвищення якості життя для всіх, не збільшуючи використання природних ресурсів, зміну наших традиційних підходів до виробництва та споживання та заохочення відповідальної поведінки людей.

Проект СТАЛО, запропонований громадською організацією «Комунікації для змін» у партнерстві із Ekonomika Communication Hub, став одним із переможців конкурсу Програми. ПРООН отримала понад 60 заявок від різних громадських організацій, що запропонували проекти переходу до сталого розвитку на основі розвитку освіти у цій сфері, сталої ділової практики, підходів сталого існування та концепції сталого розвитку міст.

Бізнес є важливим компонентом існування будь-якого суспільства. Більшість людей у світі сподіваються саме на приватний сектор, щоб отримати роботу та засоби для існування, а також виступають приватними підприємцями, фермерами або найманими працівниками таких підприємств. Внесок компаній усіх форм і розмірів — малих, середніх та великих багатонаціональних — є незамінним для досягнення всіх трьох аспектів сталого розвитку як на глобальному, так і на місцевому рівнях.

Бізнес дуже змінився за останні 20 років. Найбільші корпорації світу мають більший прибуток, ніж валовий внутрішній продукт багатьох національних держав. Малий і середній бізнес складає понад 90% підприємств у світі. На них припадає 50-60% світової зайнятості, особливо в країнах, що розвиваються. Тому малі і середні підприємства можуть зіграти вирішальну роль для сталого розвитку і, таким чином, сприяти подоланню бідності, зростанню екологічної відповідальності та соціального забезпечення.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун недавно заявив: «Приватний бізнес повинен втрутитися і допомогти урядам виробити рішення для сталого зростання».

Програма розвитку ООН підтримує ідею проекту «СТАЛО» щодо проведення конкурсу бізнес-рішень серед представників малого та середнього бізнесу в Україні з метою відшукати рішення, які є економічно життєздатними, соціально відповідальними, дружніми до навколишнього середовища та які можна легко поширити по всій країні — тобто такі, які сприяють сталому розвитку країни вже сьогодні.

В ПРООН упевнені, що в Україні є цікаві та інноваційні рішення, що можуть стати прикладом для багатьох представників приватного сектора як у самій країні, так і за її межами.